Adwokat Anna Wilińska-Zelek (jako członek Polskiego Towarzystwa Badania Gier), wzięła udział w XXI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Technologie gier w perspektywie kulturowej”. Wspólnie z dr. Mariuszem Zelkiem wygłosiła referat „Pan-European Game Information (PEGI). Czy samoregulacja w świecie gier ma sens”.