Adw. Anna Wilińska-Zelek wraz z adw. dr. Piotrem Karlikiem, w dniu 21 listopada 2017 r.  wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami placówek opiekuńczo-wychowawczych. Jako specjaliści opowiadali o ochronie wizerunku dziecka oraz karnoprawnych aspektach reagowania na doznawaną przez dzieci krzywdę.

Spotkanie z przedstawicielami placówek opiekuńczo-wychowawczych odbyło się w ramach realizacji zadania publicznego w obszarze WSPIERANIE RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ pt. „Wzmocnienie funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w Poznaniu w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem poprzez wsparcie w opracowaniu i wdrożeniu odpowiednich standardów” oraz „Standardy ochrony dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – opracowanie wzoru procedur ochrony dzieci przed krzywdzeniem dla przedstawicieli placówek opiekuńczo-wychowawczych.”

Działania podejmowały Fundacja „Dziecko w Centrum” oraz „Zero-pięć”.