Anna Wilińska-Zelek w dniu 7 grudnia 2017 r. wygłosiła prelekcję „Przetwarzanie danych osobowych o stanie zdrowia (w szczególności w działalności portali internetowych)” w trakcie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Reforma ochrony danych osobowych – cel, narzędzia i skutki”, która odbyła się w Warszawie.