5 grudnia w Poznaniu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Ochrona dóbr osobistych. Aspekty teoretyczne i praktyczne.” Organizatorem wydarzenia były: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu, Sąd Apelacyjny w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Zakład Systemów Prawnych i Prawa Prasowego oraz Instytut Nauka Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Tematyka konferencji skupiła się na problematyce teoretycznych oraz praktycznych aspektów ochrony dóbr osobistych, zarówno z punktu widzenia prawa konstytucyjnego, cywilnego, karnego, jak i prasowego. Dodatkowo poruszono również zagadnienia związane z ochroną dóbr osobistych w erze nowych mediów.

W gronie prelegentów znalazła się adw. Anna Wilińska-Zelek, która wspólnie z dr. Mariuszem Zelkiem wygłosiła referat pt. „Niesolidarna? Odpowiedzialność autora, redaktora, wydawcy lub innych osób w zakresie roszczeń niemajątkowych. Uwagi na tle art. 38 ustawy Prawo prasowe”.