Projekt Anny Wilińskiej Zelek oraz dr. Piotra Karlika

pt. „Innowacyjne metody szkolenia dziennikarzy – sprawozdawców sądowych oraz osób informujących społeczeństwo o aktualnych i istotnych problemach prawnych, stanowiących przedmiot debaty publicznej” uzyskał pozytywną ocenę w ramach konkursu Stowarzyszenia Instytut Nowych Technologii.

Projekt „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych” o numerze POWR.04.01.00-00-I085/15 jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.