Będę miała przyjemność być prelegentką w trakcie konferencji „Rola mediów w kreowaniu aktywności fizycznej i zainteresowań pro sportowych w środowisku akademickim”, kierowanej do dziennikarzy sportowych.

Wydarzenie organizowane wspólnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz Akademicki Związek Sportowy (przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego), odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2018  r. na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama  Mickiewicza w Poznaniu.

W panelu dotyczącym prawnych aspektów wykonywania zawodu dziennikarza sportowego przybliżę uczestnikom praktyczne aspekty związane z kwalifikowaniem transmisji sportowej jako utworu oraz omówię wyzwania związane z komercjalizacją prawa do wizerunku sportowców.

Serdecznie zapraszam.