Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z zakresu prawa medycznego i farmaceutycznego dotyczy bardzo zróżnicowanych problemów. W ostatnich latach możemy zaobserwować duży odsetek orzeczeń, które odwołują się do swobód traktatowych.

 

Węzłowe problemy dostrzeżone w judykaturze staraliśmy się omówić wspólnie z dr. Miłoszem Malagą w artykule „Przegląd orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej związanego z funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia (lata 2016–2017)”. Tekst  przygotowano dla „Medycznej Wokandy” (czasopisma Naczelnej Izby Lekarskiej).

 

Dostęp elektroniczny można uzyskać m.in. za pośrednictwem:

 

Zapraszam do lektury!