W dniu 14-15 listopada 2018 r. odbyła się Konferencja dla branży farmaceutycznej „Gospodarka lekowa w szpitalu w świetle aktualnych wytycznych”.

Zespół Life Sciences Kancelarii WKB Wierciński Kwieciński Baehr omówił zagadnienie „Wymagań dokumentacyjnych dotyczących aptek szpitalnych. Analiza w świetle ustaleń raportu NIK z 2018 r.”.

Miałam przyjemność podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat funkcjonowania receptariuszy szpitalnych oraz komitetów terapeutycznych.

Starałam się zwrócić szczególną uwagę na szanse i zagrożenia związane z ich istnieniem dla branży farma.