Zgodnie z §  5 rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, strony w dokumentacji prowadzonej w postaci papierowej są numerowane i stanowią chronologicznie uporządkowaną całość. W przypadku sporządzania wydruku z dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej, strony wydruku są numerowane.

W grudniowym numerze czasopisma „Dokumentacja medyczna w praktyce” zwracam uwagę na konsekwencje związane z niedochowaniem niniejszego obowiązku . Artykuł dostępny jest również w formie elektronicznej: https://dokmed24.pl/dokumentacja-medyczna/numeracja-stron-dokumentacji-medycznej-jak-powinienes-to-robic-prawidlowo-3924.html