Dobiegają końca zajęcia realizowane w roku akademickim 2018/2019 dla studentów Polonistyki (UAM, spec. dziennikarska), Stosunków Międzynarodowych (UAM), Zarządzania (WSB) oraz Terapii Zajęciowej (UMed).

W tym semestrze miałam okazję prowadzić zajęcia z:

  • „Prawa prasowego i autorskiego” dla studentów Polonistyki spec. dziennikarska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studia stacjonarne);
  • „Ochrony własności intelektualnej” dla studentów Stosunków Międzynarodowych (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studia niestacjonarne);
  • „Ochrony własności intelektualnej” dla studentów Terapii Zajęciowej (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, studia stacjonarne);
  • „Prawnych aspektów zarządzania projektem” dla studentów Zarządzania (Wyższa Szkoła Bankowa, studia niestacjonarne).

Życzę powodzenia na kolokwiach i na dalszych etapach edukacji!

 

Fot. Marta Kostecka – http://www.martakostecka.pl