W mijającym 2018 roku (wspólnie z fantastycznym zespołem) współpracowałam przy realizacji następujących projektów „Fundacji Dziecko w Centrum”:

W trakcie dyżurów udzielałam pomocy prawnej (doradztwo, przygotowywanie pism przedsądowych i procesowych), pozostając w ścisłym kontakcie z psychologami i pedagogami Fundacji.

Względem osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji faktycznej i prawnej, podjęłam decyzję o pełnieniu funkcji pełnomocnika pro bono w toku postępowań sądowych.

W 2018 roku, dzięki pomocy Ikea Retail sp. z o.o., do naszych podopiecznych trafiły wspaniałe meble oraz wyposażenie wnętrz. Dla mnie udział w tym projekcie był również niezwykłym doświadczeniem, za co bardzo dziękuję Panu Przemysławowi Juskowiakowi, Katarzynie Dutkiewicz oraz Aleksandrze Laps.

***

During the passing ywear of 2018, when I was working with a fantastic team, I was cooperating with the „Foundation Child in the Centre” in the process of realization of the following projects:

  • Centre for Victims
  • Supporting Centre for Child and Family.

During duty hours I was giving legal aid (through counselling, preparation of pleadings and non-litigation writings), staying in contact with Fundation’s psychologists and pedagogues.

I decided to be the attorney pro bono during lititgations involving persons in a particularly difficult legal and actual life situation.

Thankful to Ikea Retail sp.z o.o. ours charges obtained wonderful furniture and household goods. Participation in this project was an unsual experience also for me. I would like to thank for the following people: Przemysław Juskowiak, Katarzyna Dutkiewicz, Aleksandra Laps.