W Hotelu Puro Poznań Stare Miasto, w dniu 7 lutego br. odbyło się śniadanie biznesowe, które dzięki znakomitej frekwencji i aktywności ze strony uczestników uznać należy za niezwykle udane. Wspólnie z mec. Mileną Bogdanowicz wskazywałyśmy w jaki sposób wstrzymać publikację, dokonać autoryzacji, działać w razie opublikowania informacji nieprawdziwych lub krzywdzących, w tym w internecie. Zapraszamy na kolejne śniadania biznesowe, organizowane przez WKB!