Serdecznie zapraszam do lektury artykułu, przygotowanego wspólnie z Agnieszką Wiercińską-Krużewską pt. „Fake news – science fiction czy realne zagrożenie dla przedsiębiorców?”.

Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że fake news może stanowić skuteczne narzędzie manipulacji, które boleśnie może oddziaływać na przedsiębiorców. Szybka reakcja zakładająca ścisłą współpracę prawnika, specjalisty PR (który zna specyfikę danej organizacji) oraz przedstawiciela kadry zarządzającej wydaje się kluczowa, by zapobiec lub ograniczyć negatywne efekty dezinformacji.

Publikacja ukazała się 12 lutego 2019 r. na łamach dodatku „Rzecz o prawie” („Rzeczpospolita”).

http://archiwum.rp.pl/artykul/1396468-Internet-ulatwia-manipulowanie-informacjami.html#.XGLWn7jA-Uk