Zgodnie z Ustawą o działalności leczniczej możliwe jest wykorzystanie strony internetowej jako formy udostępnienia podstawowych danych placówki określonych w jej regulaminie organizacyjnym, w tym m.in. rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, wysokości opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej czy opłat za świadczenia zdrowotne. Manual dla placówek medycznych posiadających stronę internetową przygotowałam wspólnie z Marią Gutowską-Ibbs. Publikacja ukazała się w Ogólnopolskim Przeglądzie Medycznym (nr 1/2019) .