Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Państwowa Komisja Wyborcza oraz Krajowe Biuro Wyborcze zorganizowali ogólnopolską konferencję naukową, która odbyła się w dniach 26 – 27 lutego 2019 r. w Poznaniu.

Konferencja pozwalała na wymianę opinii i poglądów oraz prezentacji wyników badań na temat szeroko rozumianej problematyki wyborów oraz prawa wyborczego, a w szczególności standardów i gwarancji demokratycznych wyborów, procesu wyborczego, zachowań wyborczych oraz praktyki stosowania prawa wyborczego.

Miałam przyjemność wystąpić z refereatem – „Nakaz sprostowania informacji nieprawdziwych, odpowiedzi na stwierdzenia naruszające dobra osobiste lub przeprosin w świetle art. 111 kodeksu wyborczego – teoria, a praktyka” w panelu „Proces wyborczy i jego kontrola sądowa”. Efekty przeprowadzonych analiz zostaną przedstawione w planowanej publikacji.