Wspólnie z Joanną Borek w marcowym wydaniu czasopisma „Zarządzanie placówką medyczną” omawiam „Wytyczne nr 9/2018 w sprawie zasad prowadzenia postępowań o przestępstwa na szkodę osób wchodzących w skład zespołów ratownictwa medycznego oraz osób udzielających świadczeń zdrowotnych w szpitalnych oddziałach ratunkowych”.

Zwracamy uwagę na możliwe oddziaływanie wytycznych na szybkość prowadzonych postępowań karnych, w których pracownicy systemu ochrony zdrowia posiadają status osób pokrzywdzonych.

Artykuł jest dostępny za pośrednictwem strony: https://zpm.wip.pl/120/sluzby-medyczne-otrzymaly-wieksza-ochrone-2246.html

Fot. Marta Kostecka