Decydowanie  o  sposobie  wykorzystania  środków  w  procesie hospitalizacji powinno wiązać się z wykorzystaniem farmakoekonomiki, pozwalającym na trafną ocenę opłacalności przyjętej  gospodarki lekami.

W trakcie prelekcji, która miała miejsce w dniu 10 kwietnia 2019 r. starałam się poruszyć zagadnienia związane z funkcjonowaniem receptariuszy szpitalnych z perspektywy branży farma.

Czy stanowią istotne ograniczenie dla obrotu? Jak funkcjonują w praktyce receptariusze szpitalne?

Prelekcja miała miejsce w trakcie konferencji branżowej „Gospodarka lekowa w szpitalach – aktualne wytyczne”, którą organizowała spółka Medical Pro Events (http://www.mpekonferencje.pl/).

***

The decision about use of the funds during patient hospitalizationb should be connected with the pharmacoeconomics in order to evaluate accurately the proftabilityin the medication management in Polish hospitals.

During my speech on 10th April I was trying to comment issues related to drug lists (formulary) in hospitals from the pharmaceuticals industries perspective.

Are they limit the turnover? How do they actually work in fact?

The speech was delivered during the branch conference „The medication management in Polish hospitals – the current guidlines”, organised by Medical Pro Events company.