Decydowanie  o  sposobie  wykorzystania  środków  w  procesie hospitalizacji powinno wiązać się z wykorzystaniem farmakoekonomiki, pozwalającym na trafną ocenę opłacalności przyjętej  gospodarki lekami.

W trakcie prelekcji, która miała miejsce w dniu 10 kwietnia 2019 r. starałam się poruszyć zagadnienia związane z funkcjonowaniem receptariuszy szpitalnych z perspektywy branży farma.

Czy stanowią istotne ograniczenie dla obrotu? Jak funkcjonują w praktyce receptariusze szpitalne?

Prelekcja miała miejsce w trakcie konferencji branżowej „Gospodarka lekowa w szpitalach – aktualne wytyczne”, którą organizowała spółka Medical Pro Events (http://www.mpekonferencje.pl/).