Dobiegają końca zajęcia realizowane w roku akademickim 2018/2019 dla studentów Filologii Angielskiej, Prawa, Prawa w biznesie, Administracji (WSB).

W tym semestrze miałam okazję prowadzić zajęcia z:

  • „Ochrony konkurencji i konsumenta” dla studentów Administracji (Wyższa Szkoła Bankowa, studia niestacjonarne);
  • „Ochrony własności intelektualnej” dla studentów Filologii Angielskiej (Wyższa Szkoła Bankowa, studia stacjonarne i niestacjonarne);
  • „Ochrony własności intelektualnej” dla studentów Prawa w biznesie (Wyższa Szkoła Bankowa, studia stacjonarne i niestacjonarne)
  • „Prawa mediów” dla studentów Prawa i Prawa w biznesie (Wyższa Szkoła Bankowa, studia stacjonarne i niestacjonarne);
  • „Prawnych aspektów zarządzania projektem” dla studentów Zarządzania (Wyższa Szkoła Bankowa, studia niestacjonarne).

Życzę powodzenia na kolokwiach i na dalszych etapach edukacji!