Przepisy rozszerzające katalog przesłanek nałożenia kary pieniężnej na lekarzy, lekarzy dentystów oraz świadczeniodawców realizujących kontrakty z NFZ za nieprawidłowości przy wystawianiu recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne wejdą w życie 1 czerwca 2019 rok. Szerzej na temat zmian wypowiadam się dla czasopisma „Zarządzanie placówką medyczną”:

https://zpm.wip.pl/123/podwojna-kara-za-blad-na-recepcie-czy-to-mozliwe-2350.html