Zapraszam do lektury artykułu, opublikowanego przez czasopismo „Medyczna Wokanda” pt. „Zdolność patentowa sposobów wykorzystywania embrionalnych komórek macierzystych”.

Artykuł porusza problem handlowych i niehandlowych aspektów własności intelektualnej w kontekście zdolności patentowej wynalazków. Rozważania dotyczące patentowalności wynalazków biotechnologicznych pozostają niezwykle doniosłe zarówno dla teorii i praktyki, zwłaszcza przy uwzględnieniu dynamicznego rozwoju branży usług medycznej i branży farmaceutycznej m.in. rynku leków biologicznych i biopochodnych. Niniejsze wywołuje wiele wątpliwości etycznych, a aktualność problemów dostrzec można w debacie dotyczącej sposobów wytwarzania i wykorzystywania embrionalnych komórek macierzystych.

Artykuł opublikowano w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej).