W ramach Uniwersytetu Otwartego (w roku akademickim 2019/2020) będę miała przyjemność prowadzić kurs dotyczący sprawozdawczości sądowej – zagadnienie to zostanie omówione z perspektywy prawnej. Zwrócę uwagę na najczęściej popełniany przez dziennikarzy błędy, będziemy ćwiczyć konstruowanie poprawnych merytorycznie komunikatów. Zajęcia będą miały formę warsztatową.

Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest miejscem edukacji dostępnym dla każdej zainteresowanej osoby niezależnie od jej dotychczasowego wykształcenia i wieku (wystarczy ukończony 16. rok życia). To miejsce dla tych, którzy chcą podjąć naukę na uniwersyteckim poziomie w wygodnej formie cyklicznych spotkań.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://uo.amu.edu.pl/kursy/sprawozdawczosc-sadowa