W ramach działalności pro bono Kancelarii, adwokat Anna Wilińska-Zelek w 10 września 2019 r.  podzieliła się jako prelegent swoim doświadczeniem w ramach konferencji „Społeczne dylematy współczesnego seniora”. Wydarzenie to było organizowane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Komendę Wojewódzka Policji w Poznaniu oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we współpracy z Sądem Okręgowym w Poznaniu oraz PKO Bankiem Polskim.