W wydaniu z dnia 12 września 2019 r. pojawił się artykuł red. Pauliny Nowosielskiej nt. zarodków kobiet samotnych, które rozpoczęły leczenie przed wejściem w życie ustawy o leczeniu niepłodności z 2015 r., ale straciły prawo do powstałych zarodków.

Artykuł jest dostępny w wydaniu drukowanym i elektronicznym „Dziennika Gazety Prawnej”: https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/56898,12-wrzesnia-2019/69390,Dziennik-Gazeta-Prawna/702897,Zarodki-podwojnie-zamrozone.html

***

In the edition from 12th Septembre 2019 Daily Legal Newspaper, appeared an article by Paulina Nowowsielska about the embryos of single women who started infertility treatment befire entering into force of the Infertility Treatment Bill. The women lost their rights for the embryos.

The article is available in a printed and electronic versions of the Daily Legal Newspaper.