Kodeksy dobrych praktyk, etyki, regulaminy, statuty, porozumienia to dokumenty często bagatelizowane przez środowisko mediów. Ewentualne postępowania związane z naruszaniem norm kodeksowych nie wzbudzają większych obaw, a zainteresowanie rynku kształtuje się na średnim poziomie.

Więcej zobacz pod adresem:

https://nowymarketing.pl/a/23751,nieuczciwa-konkurencja-orzeczenie-komisji-etyki-moze-stanowic-dodatkowy-orez-w-walce