22 października 2019 r. odbyła się konferencja „RODO w podmiotach leczniczych i praktykach lekarskich”, w trakcie której Anna Wilińska-Zelek pełniła funkcje eksperta w zakresie problematyki udostępniania dokumentacji medycznej.

Szersze informacje dostępne pod adresami:

https://wil.org.pl/rodo-debata-w-edu-wil/

https://wil.org.pl/event/rodo-w-podmiotach-leczniczych-i-praktykach-lekarskich/