W dniu 23 października 2019 r. odbyło się szkolenie dla Wielkopolskiego Klubu Kapitału nt. współpracy z mediami, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych. Dyskusja toczyła się wokół problematyki autoryzacji, sprostowania, działania w razie stwierdzenia naruszenia dóbr osobistych, wykorzystywania wizerunku.