W związku z prowadzoną działalnością społeczną, podzieliłam się przemyśleniami nt. nowelizacji kk. Szersze informacje dostępne są pod adresem: https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1438522,nielegale-adopocje-handel-dziecmi.html