27 listopada 2019 r. w Warszawie odbyło się spotkanie na temat ochrony patentowej i znaków towarowych w branży farmaceutycznej, zorganizowane przez Medical Pro Events.

O podobieństwach znaków towarowych produktów farmaceutycznych mówiłam wspólnie z rzecznikiem patentowym Bartoszem Fertem. Ze swojej strony omówiłam specyfikę prowadzenia sporów związanych z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji oraz zbieżności w zakresie INNów. 

Poza tym podczas konferencji omówiono również spory patentowe i egzekwowanie naruszeń patentów na wynalazki farmaceutyczne.