W dniu 7 grudnia 2019 r. miałam przyjemność występować w trakcie konferencji „Ochrona dóbr osobistych naruszonych w Internecie”, w trakcie, której starałam się omówić zagadnienie naruszenia dóbr osobistych osoby prawnej przez publikację fake newsów.

Więcej informacji dostępnych za pośrednictwem: https://www.facebook.com/events/513759616104336/?active_tab=about

***

On 7th December 2019, I had the pleasure delivering a speech during the conference „Protection of personal rights, infringed on the Internet”. In this speech I was trying to comment on issues related to infrigement  of a company’s personal rights by publication of fake news.

More information is available on the site:

https://www.facebook.com/events/513759616104336/?active_tab=about