Od stycznia 2020 r. pełnię funkcję eksperta/arbitra Międzynarodowych Targów Poznańskich. W razie zaistnienia sytuacji, w której dojdzie do naruszenia praw własności intelektualnej przez wystawcę MTP – będę rozstrzygać o usunięciu produktu ze stoiska nieuczciwego wystawcy w trybie przyspieszonym. Głównym założeniem projektu IP Friendly jest umożliwienie wystawcom szybkiego i skutecznego reagowania w przypadku zaistnienia sytuacji spornych, bez angażowania się w długotrwałe procesy sądowe.

Z dumą wspieram inicjatywę Grupy MTP oraz Kancelarii SMM Legal.

Więcej informacji  na temat projektu jest dostępnych za pośrednictwem strony: https://www.mtp.pl/pl/o-nas/ip-friendly/