W kwietniu 2020 r. zgłosiłam do publikacji naukowej tekst pt. „Spatial legal restrictions on alcoholic beverages advertising in Poland„. Z uwagi na długi proces wydawniczy, w celu upowszechnienia badań naukowych, tekst został opublikowany w pełnej wersji na portalu Academia (https://www.academia.edu/42919495/Spatial_legal_restrictions_on_alcoholic_beverages_advertising_in_Poland). Jego skrócona wersja w języku polskim jest dostępna na stronie: https://www.filipiakbabicz.com/nowe-media-i-technologie/2020/04/20/przestrzenne-ograniczenia-prawne-reklamy-napojow-alkoholowych-w-polsce/