W kwietniu 2020 r. zgłosiłam do publikacji naukowej tekst pt. „Receptariusze szpitalne jako element farmakoekonomiki szpitala – wybrane aspekty prawne”. Z uwagi na długi proces wydawniczy, w celu upowszechnienia badań naukowych, tekst został opublikowany w pełnej wersji na portalu Academia (https://www.academia.edu/42919811/Receptariusze_szpitalne_jako_element_farmakoekonomiki_szpitala_wybrane_aspekty_prawne).

 

 

Photo: Michal Jarmoluk z Pixabay