W odpowiedzi na największy kryzys współczesnego hotelarstwa, z którym przyszło się nam mierzyć, BPCC wspólnie z Kancelarią FILIPIAK BABICZ LEGAL zaplanowało na 8 maja 2020 r. webinar dotyczący rozwiązań przewidzianych w ramach Tarczy Antykryzysowej i Tarczy Finansowej.

Z uwagi na to, że Kancelaria składała już stosowne wnioski pomocowe w ramach Tarczy dla podmiotów z branży hotelowej, eksperci powiedzą o swoich doświadczeniach w formie Q&A. Omówią kwestie wzbudzające największe wątpliwości u klientów.

  • Ogólne omówienie zagadnień legislacji​​​​​​​.  Dlaczego mówimy o Tarczach Antykryzysowych 1.0, 1.1, 2.0? Czym jest Tarcza Finansowa? Które przepisy są najważniejsze z perspektywy branży hotelowej?

  • Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników. Związane z przestojem ekonomicznym;  Związane ze spadkiem obrotów i obniżonym wymiarem czasu pracy. W zależności od stopnia spadku obrotów.

  • Nasze doświadczenia praktyczne – o czym warto pamiętać, na co zwrócić uwagę?

  • Zagadnienie pożyczek i kredytów dla przedsiębiorców oraz subwencje finansowe z PFR

  • Zasygnalizowanie pozostałych rozwiązań, które mogą mieć znaczenie dla branży hotelowej (np. retrospektywne rozliczanie starty, wydłużenie terminów na realizację różnych obowiązków, dofinansowanie na pokrycie części kosztów działalności przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników, świadczenie postojowe dla osób fizycznych).

     

Zapraszamy: https://event.webinarjam.com/register/4/kr5xkiv