Wspólnie z Zespołem Kryzysowym, którym kieruję w Kancelarii FILIPIAKBABICZ Legal włączyliśmy się w akcję #RatujBiznes. Szersze informacje dostępne na stronie: http://www.rzecznikmsp.gov.pl/ratujbiznes

Cel akcji

Akcja ma na celu po pierwsze informowanie mikro, małych i średnich przedsiębiorców o przysługujących im instrumentach wsparcia w zakresie należności publicznoprawnych. Na stronie www.rzecznikmsp.gov.pl/ratujbiznes przedsiębiorcy mogą odnaleźć listę wniosków, które są potencjalnie możliwe do zastosowania w przypadku przedsiębiorców dotkniętych skutkami gospodarczymi pandemii koronawirusa.

Po drugie, celem akcji jest świadczenie , przez biorące w niej udział kancelarie adwokackie, radcowskie i doradców podatkowych nieodpłatnej (pro publico bono) pomocy prawnej przedsiębiorcom z sektora MŚP w zakresie przygotowania i złożenia wniosków o wsparcie.