Z ogromną dumą i nieskrywaną radością pragnę poinformować, że rozprawa doktorska „Samoregulacja i współregulacja w systemach medialnych” została uznana za najlepszą rozprawę w dziedzinie mediów elektronicznych.

Nagroda im. dr. Pawła Stępki przyznawana jest przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji oraz Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W Skład Kapituły Konkursu corocznie wchodzą Dziekani Uniwersytetów z całej Polski, Uznani Dziennikarze, Prezesi Towarzystw Naukowych.

Ideą Nagrody ustanowionej w 2011 roku decyzją Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Rady Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego jest promowanie wartościowych prac i ich autorów podejmujących w interesujący  sposób tematykę mediów elektronicznych.

To prawdziwy zaszczyt znaleźć się w gronie laureatów.

Szersze informacje o konkursie i nagrodzie pozostaję dostępne za pośrednictwem strony internetowej: http://www.krrit.gov.pl/krrit/nagrody-krrit/nagroda-pawla-stepki/