Z radością informuję, że zostałam powołana na 4-letnią kadencję jako członek Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu.

Ufam, że w toku kadencji uda się przedsięwziąć działania, które będą miały realny wpływ na przestrzeganie praw człowieka w Polsce.

Informacje dot. Komisji NRA i ORA dostępne są na stronach internetowych:

http://www.nra.pl/komisje-i-zespoly/

https://ora.poznan.pl/home/wladze/komisje/#1573330504170-edcc7e55-f346