Premiera raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu odbyła się 15 kwietnia, który stanowi największy w Polsce przegląd działań CSR i zrównoważonego rozwoju. To zaszczyt mieć wkład w jego powstanie. Na stronie 15 znaleźć można tekst mojego autorstwa pt. „Biznes odpowiedzialny = biznes korzystający z samoregulacji?”. Serdecznie zapraszam do lektury: https://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2021/04/FOB_Raport2020.pdf