29 czerwca 2021 r. wystąpiłam w trakcie Kongresu ESHRE (The European Society of Human Reproduction and Embryology), który stanowi miejsce spotkań przedstawicieli branży medycznej z całego świata. W trakcie wydarzenia podzieliłam się swoimi refleksjami na temat prawnych aspektów leczenia niepłodności, prezentując temat „Infertility treatment law making in Europe: the clash of knowledge, ethics and business”.