Adwokat w Kancelarii FilipiakBabicz. Medioznawca (doktor nauk o komunikacji społecznej i mediach). 

Współpracuje z poznańskimi kancelariami prawnymi, organizacjami pozarządowymi oraz komisjami prawnymi organów samorządowych. Cer­ty­fi­ko­wany tre­ner. Prowadzi konwersatoria i wykłady dla studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Bankowej. Związana z Zakładem Systemów Prasowych i Prawa Prasowego WNPiD UAM. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Naukowego Prawa Prasowego. 

Regularnie publikuje artykuły naukowe i popularnonaukowe, a także występuje w trakcie konferencji, seminariów oraz spotkań biznesowych.

Laureatka Nagrody KRRiT im. dr Pawła Stępki na najlepszą rozprawę doktorską z dziedziny mediów elektronicznych oraz Konkursu „Verba Veritatis” na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu w kategorii prace doktorskie i habilitacyjne.

Stypendystka Fundacji UAM dla najlepszych doktorantów Uniwersytetu (wykazujących się nowatorstwem metod i kierunków badań naukowych), laureatka ogólnopolskich konkursów z międzynarodowego prawa gospodarczego, prawa własności intelektualnej i prawa konstytucyjnego. Ujęta w rankingu „Dziennika Gazety Prawnej” oraz Wolters Kluwer – „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2018” oraz „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2020”. Nagradzana za działalność społeczną i dydaktyczną.

***

Anna Wilińska-Zelek cooperates with law firms, non-governmental organizations and committees on legal affairs of local government authorities. A certified trainer. She conducts seminars and lectures for students of the Adam Mickiewicz University in Poznań, Poznan University of Medical Sciences and WSB University. She works in the Press Systems and Press Law Department of the AMU Faculty of Political Science and Journalism. She is the Board Member of the Polish Science Society of Press Law [Polskie Towarzystwo Naukowe Prawa Prasowego].

Moreover, she regularly publishes scientific and popular science articles and is a speaker during conferences, seminars and business meetings.

She is a holder of AMU Foundation Scholarship for the best Ph.D. students of the University (presenting innovative methodology and research directions), a laureate of Polish competitions concerning international economic law, intellectual property law and constitutional law. She was included in the ranking by Dziennik Gazeta Prawna and Wolters Kluwer – “Rising Stars Lawyers – Leaders of Tomorrow 2018“. She has been awarded for her social and teaching activities.

045-idea 

%d blogerów lubi to: